مناسبت ها

کتاب گستر الکترونیک

1-بیایید با نشر کتاب الکترونیک از قطع درختان جلوگیری کنیم.

۲-چقدر از فضای منزل را برای نگهداری کتابها تخصیص می دهید؟

۳-حمل و نقل کتب کاغذی چقدر هزینه می برد؟

۴- آیا با مزایای کتب الکترونیکی آشنا هستید؟

ادامه ...
 کتاب گستر الکترونیک

مقالات

جهت دریافت کتاب اینجا کلیک کنید. جهت مشارکت در هزینه پیشنهادی 20 هزار تومان به این محل کلیک کنید.

بیشتر